AQ & Work Life Balance

Het IQ (intelligentie quotiënt) kennen we allemaal. Het EQ (emotionele quotiënt) is voor velen ook een bekend begrip. Het EQ omvat persoonlijkheids- en sociale kenmerken. Het AQ (adaptability quotiënt) is daarentegen minder bekend. AQ wordt ook wel aanpassingsvermogen genoemd. Het is een samenvoeging van kenmerken, zoals flexibiliteit, inventiviteit en daadkracht om met verandering om te gaan. Hoe draagt AQ bij aan een betere Work Life Balance?

 

Verschil in hoog en laag AQ

Mensen met een hoog AQ zijn open minded, kunnen een situatie vanuit meerdere perspectieven bekijken, investeren in zelfstudie / training en blijven nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Tijdens de corona-pandemie zie je dat er een groep mensen is, die probeert om van deze situatie het beste te maken. Neem bijvoorbeeld de thuiswerkers die noodgedwongen thuis een werkplek inrichten en proberen er, binnen hun mogelijkheden, het beste van te maken. Of ondernemers die hard getroffen zijn, maar proberen te redden wat er te redden valt. Daarnaast zie je een groep die zich moeilijker kan aanpassen. Mensen die ondanks de voorschriften naar kantoor blijven gaan. Het kan zich ook uiten in openlijk verzet tegen het beleid en de regels, zoals je ziet bij demonstranten en actiegroepen.

 

Energie richten op wat kan

De eerste groep mensen accepteren de omstandigheden zoals ze zijn, richten zich op datgene wat nog wel mogelijk is en zijn daarin creatief. Accepteren is overigens wat anders dan er blij mee zijn. Mensen die de omstandigheden accepteren ervaren zowel positieve als negatieve gevoelens, maar het gevoel er wat van te maken overheerst. Mensen gebruiken hun energie constructief en positief en ervaren daardoor een betere Work Life Balance.

 

De waarde van weerstand

Is het dan een tekortkoming, dat mensen zich niet of maar moeilijk kunnen aanpassen? Nee, weerstand is een natuurlijke reactie als het gaat om verandering. Zonder weerstand zouden we allemaal meegaand zijn en alles klakkeloos doen wat er van ons gevraagd wordt. Weerstand kun je zien als een energie die ons wil beschermen tegen een verandering die als bedreigend wordt ervaren.

In het geval van corona zijn mensen bang hun vrijheid te verliezen, baan te verliezen, sociale contacten te verliezen. Reële angsten. Alleen is het meer helpend je energie te richten op wat wél kan. Zeker wanneer het gaat over Work Life Balance, willen we onze kostbare tijd en energie besteden aan waar we invloed op hebben.

 

Versterk je aanpassingsvermogen

Om beter met veranderingen om te gaan, kun je je aanpassingsvermogen – het AQ –  versterken. Aanpassen aan een nieuwe situatie betekent overigens niet jezelf wegcijferen. Het is de kunst om balans te vinden. Leef je in, beweeg mee en communiceer je eigen grenzen op een respectvolle manier. Dit zorgt ervoor dat je serieus genomen wordt door de ander en tegelijkertijd dichtbij jezelf blijft.

 

3 Tips om je AQ te trainen:

  • Besef dat aanpassen bij het leven hoort. Alles is constant in verandering. Dit was ook al zo voor corona.
  • Stel jezelf ‘wat als -vragen’. Zo ontwikkel je creativiteit en oplossingsgericht denken.
  • Aanpassen vraagt een actieve houding, neem initiatief.

 

Meer balans door een beter AQ

“De corona-epidemie veroorzaakt verhoogde stress en angst. Dat is een normale reactie op een abnormale situatie”, zo stelt de werkgroep ‘mental health’ die onderzoek doet naar de psychosociale impact van Covid-19. Stress krijgt soms de overhand en dan is aanpassen lastig. Voor een betere Work Life Balance is het van belang je aanpassingsvermogen – AQ – zo goed mogelijk te trainen, zodat je in staat bent met de huidige veranderingen om te gaan. Kortom, een beter AQ zorgt voor meer balans.

Hoe is het gesteld met jouw AQ?

Meer weten?

Gratis tips, adviezen van onze experts en de laatste ontwikkelingen.

Copy link
Powered by Social Snap