Categorie: Artikel

‘Separators’ versus ‘integrators’

‘Separators’ versus ‘integrators’

Fiets jij gemakkelijk door deze tijd heen? Of blijf je thuiswerken lastig vinden?

Drie typen mensen

Vooraanstaand onderzoeker op het gebied van werk, gezin en privéleven, Ellen Ernst Kossek, spreekt van drie typen mensen:  ‘seperators’ , ‘integrators’ en ‘cyclers’.

  • Seperators: brengen scheiding aan tussen werk en privé. Een ‘separator’ zal niet snel afspreken met een collega na werktijd, bespreekt werkzaken niet thuis en bespreekt geen privézaken op het werk. Voordeel is dat een ‘separator’ minder snel mentaal overbelast raakt. Op werk is hij gefocust op zijn werk, thuis is hij gefocust op thuis.
  • Integrators: integreren werk in hun leven. Een ‘integrator’ schakelt constant heen en weer tussen werk en privé; checkt en/of beantwoord ’s avonds en in het weekend mail en doet regelmatig nog wat voor werk terwijl hij/zij een papa- of mamadag heeft.
  • Cyclers: zijn een combinatie van beiden. Zij schakelen, of fietsen, heen en weer tussen beide typen.

Effect van thuiswerken

Wanneer je als ‘separator ‘ verplicht thuiswerkt, heb je het lastig. Het lukt niet langer werk en privé gescheiden te houden en je zult je hier oncomfortabel bij voelen.

Voor de ‘integrators’ voelt het in eerste instantie meer comfortabel. Hij bespaart reistijd en kan gemakkelijker huishoudelijke taken of andere klussen tussen zijn werk door doen. Deze multitasker vindt het best efficiënt om zo te werken. Werk en thuis gaan nog meer dan voorheen door elkaar lopen. Gevolg is dat hij of zij altijd ‘aan’ staat. Op de lange termijn is veel multitasken niet wenselijk en gaat de productiviteit en creativiteit achteruit.

Risico op overbelasting

Beide typen lopen het risico op overbelasting, allebei dus vanuit een andere invalshoek. Wat er nodig is om dit te voorkomen? Aandacht voor een gezonde work life balance. Voor de ‘separators’ de focus terug brengen naar werktaken en privétaken. Voor de ‘integrators’ ruimte creëren om echt even ‘uit’ te gaan.

Welk type ben jij?

Ben jij een ‘separator’ en wil jij werken aan je focus? Tijdens de online training timemanagement leer je weer focus te ontwikkelen en breng je een nieuwe structuur aan in je (werk)dagen.

Ben jij een ‘integrator’ en wil je werken aan een betere balans? Geef je dan op voor de online training energiemanagement.

Help jij mee het taboe rondom (werk)stress te doorbreken?

Help jij mee het taboe rondom (werk)stress te doorbreken?

Zelf ervaar ik regelmatig stress. Ik ben perfectionistisch ingesteld en voel me snel betrokken bij mensen en projecten. Prachtige eigenschappen, maar tegelijkertijd kenmerken die stress in de hand werken.

Dat ik stress voel vind ik eigenlijk niet zo interessant. Stress hoort bij het leven. Veel belangrijker vind ik hoe ik ermee om ga. Oftewel, hoe ik stress manage.

Stress hoort bij het leven

Tijdens de Week van de Werkstress valt het me op hoe weinig mensen open zijn over stress. Ik zie een vraag voorbij komen om je stressniveau te scoren tijdens de coronacrisis. Een 1 is geen stress, een 10 is extreme stress. Er staat slechts één reactie onder. De betreffende persoon scoort een 1. Geen stress dus. Niet echt uitnodigend naar anderen, al zou dit naar mijn idee niet zo hoeven zijn.

Wat maakt dat we het lastig vinden toe te geven dat we stress ervaren? Stress is eigenlijk een heel normaal verschijnsel. Iedereen heeft wel eens last van stress. Sterker nog, een beetje stress op zijn tijd is niks mis mee.

1 op de 7 heeft burn-out klachten

Gezonde stress ervaar je op piekmomenten. Je bent alert, scherp en daardoor in staat je taak goed uit te voeren. Echter, na die piekbelasting is herstel nodig. Ongezonde stress ontstaat wanneer er geen of onvoldoende aandacht is voor herstel. Uiteindelijk kan dit leiden tot burn-out klachten.

Recente cijfers van TNO laten zien dat 1 op de 7 mensen van de beroepsbevolking burn-out klachten heeft. Ik ben ervan overtuigd dat dit cijfer naar beneden kan.

Hoe? Door meer open te zijn over stress en hoe we met (werk)stress omgaan. Laten we er zijn voor anderen. Hen niet veroordelen, maar er juist op wijzen dat stress bij het leven hoort en hen door deze periode heen helpen. Te vaak nog staan mensen die veel stress ervaren er alleen voor. Het risico is dan groot dat de stress dusdanig hoog wordt, dat burn-out klachten ontstaan.

Meer preventieve aandacht nodig

Het is mijns inziens van belang dat we stress gaan zien als een normaal verschijnsel. Omgaan met stress moet onderdeel worden van iedere bedrijfscultuur. De preventieve aandacht voor (werk)stress zal nog meer moeten worden uitgebreid, willen we het cijfer naar beneden krijgen.

En dat kunnen we. Denk maar aan de corona slogan: alleen samen krijgen we (werk)stress onder controle.

AQ & Work Life Balance

AQ & Work Life Balance

Het IQ (intelligentie quotiënt) kennen we allemaal. Het EQ (emotionele quotiënt) is voor velen ook een bekend begrip. Het EQ omvat persoonlijkheids- en sociale kenmerken. Het AQ (adaptability quotiënt) is daarentegen minder bekend. AQ wordt ook wel aanpassingsvermogen genoemd. Het is een samenvoeging van kenmerken, zoals flexibiliteit, inventiviteit en daadkracht om met verandering om te gaan. Hoe draagt AQ bij aan een betere Work Life Balance?

Verschil in hoog en laag AQ

Mensen met een hoog AQ zijn open minded, kunnen een situatie vanuit meerdere perspectieven bekijken, investeren in zelfstudie / training en blijven nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Tijdens de corona-pandemie zie je dat er een groep mensen is, die probeert om van deze situatie het beste te maken. Neem bijvoorbeeld de thuiswerkers die noodgedwongen thuis een werkplek inrichten en proberen er, binnen hun mogelijkheden, het beste van te maken. Of ondernemers die hard getroffen zijn, maar proberen te redden wat er te redden valt. Daarnaast zie je een groep die zich moeilijker kan aanpassen. Mensen die ondanks de voorschriften naar kantoor blijven gaan. Het kan zich ook uiten in openlijk verzet tegen het beleid en de regels, zoals je ziet bij demonstranten en actiegroepen.

Energie richten op wat kan

De eerste groep mensen accepteren de omstandigheden zoals ze zijn, richten zich op datgene wat nog wel mogelijk is en zijn daarin creatief. Accepteren is overigens wat anders dan er blij mee zijn. Mensen die de omstandigheden accepteren ervaren zowel positieve als negatieve gevoelens, maar het gevoel er wat van te maken overheerst. Mensen gebruiken hun energie constructief en positief en ervaren daardoor een betere Work Life Balance.

De waarde van weerstand

Is het dan een tekortkoming, dat mensen zich niet of maar moeilijk kunnen aanpassen? Nee, weerstand is een natuurlijke reactie als het gaat om verandering. Zonder weerstand zouden we allemaal meegaand zijn en alles klakkeloos doen wat er van ons gevraagd wordt. Weerstand kun je zien als een energie die ons wil beschermen tegen een verandering die als bedreigend wordt ervaren.

In het geval van corona zijn mensen bang hun vrijheid te verliezen, baan te verliezen, sociale contacten te verliezen. Reële angsten. Alleen is het meer helpend je energie te richten op wat wél kan. Zeker wanneer het gaat over Work Life Balance, willen we onze kostbare tijd en energie besteden aan waar we invloed op hebben.

Versterk je aanpassingsvermogen

Om beter met veranderingen om te gaan, kun je je aanpassingsvermogen – het AQ –  versterken. Aanpassen aan een nieuwe situatie betekent overigens niet jezelf wegcijferen. Het is de kunst om balans te vinden. Leef je in, beweeg mee en communiceer je eigen grenzen op een respectvolle manier. Dit zorgt ervoor dat je serieus genomen wordt door de ander en tegelijkertijd dichtbij jezelf blijft.

3 Tips om je AQ te trainen:

  • Besef dat aanpassen bij het leven hoort. Alles is constant in verandering. Dit was ook al zo voor corona.
  • Stel jezelf ‘wat als -vragen’. Zo ontwikkel je creativiteit en oplossingsgericht denken.
  • Aanpassen vraagt een actieve houding, neem initiatief.

Meer balans door een beter AQ

“De corona-epidemie veroorzaakt verhoogde stress en angst. Dat is een normale reactie op een abnormale situatie”, zo stelt de werkgroep ‘mental health’ die onderzoek doet naar de psychosociale impact van Covid-19. Stress krijgt soms de overhand en dan is aanpassen lastig. Voor een betere Work Life Balance is het van belang je aanpassingsvermogen – AQ – zo goed mogelijk te trainen, zodat je in staat bent met de huidige veranderingen om te gaan. Kortom, een beter AQ zorgt voor meer balans.

Hoe is het gesteld met jouw AQ? Wil je meer weten over Work Life Balance, volg dan ons Work Life Balance Platform op LinkedIn en Facebook.

Voorkom een (thuiswerk) burn-out

Voorkom een (thuiswerk) burn-out

Nu de zomervakantie voorbij is, stort heel Nederland zich weer volop in het werk. Voornamelijk vanuit huis. Voor velen is thuiswerken in ieder geval verlengd tot het einde van het jaar. En daar is niet iedereen even blij mee. Hoe voorkom je een (thuiswerk) burn-out? Oftewel, hoe zorg je voor een gezonde ‘work life balance’?

Balans is verandering onderhevig. Zie het als een mobiel wat beweegt. De hangers zijn levensgebeurtenissen – positief en negatief –  en andere interne en externe zaken die invloed hebben op je balans. Er komen af en toe nieuwe hangers aan of er gaan hangers af. Het mobiel heeft tijd nodig om weer in evenwicht te komen. Het is van belang om voortdurend aandacht aan je balans te besteden, zodat je mobiel niet te scheef gaat hangen. Ben jij nog in balans? Of zijn er zaken die aandacht vragen om de balans weer terug te vinden?

Balans, een leven lang werken

Bijna een jaar geleden hebben @Susanne Mentink en ik voor het eerst gesproken over hoe we onze expertise op dit vlak kunnen delen met anderen. Het idee van work life balance trainingen werd geboren. Critici spreken liever van ‘life balance’, omdat werk onderdeel is van het leven. Wij kiezen ervoor ‘work life balance’ te gebruiken, omdat balans ons inziens een leven lang werken is. We zien om ons heen zien dat het lastig is een goede balans te vinden tussen werk en privé. Zeker met veel thuiswerken geldt dat werk en privé vaak volledig door elkaar lopen. Het stressniveau neemt toe en daarmee ook de bijbehorende klachten als vermoeidheid, slecht slapen, (hoofd)pijn en een kort lontje. Fysieke klachten, maar ook een toename van psychische klachten als depressie, angst- en paniekklachten. Aangezien thuiswerken de komende maanden de maatstaf blijft, is het van belang dat je nieuwe routines gaat ontwikkelen.

Het geheim van een gezonde work life balance

Op zoek naar een nieuwe balans dus! Hoe doe je dat? Eerst wil je weten waar balans over gaat. Welke factoren zijn van belang? Om je een beetje op weg te helpen en je kennis te laten maken met ons, geeft Susanne a.s. dinsdagavond 8 september van 20.00 tot 21.00 een gratis webinar: HET GEHEIM VAN EEN GEZONDE WORK LIFE BALANCE. Doe je mee?

Opgeven via: info@work-life-balance.nl